12.4.13

Anywhere you go, let me go too.

Say you'll love me every waking moment
Turn my head with talk of summer time
Say you need me with you now and always
Promise me that all you say is true
That's all I ask of you


Så kommer vårregnet och gör marken mörk och våt. Se dig omkring och låt dig längta efter grönska och dofter som försvinner ur ditt minne varje gång det tas i från dig. Spola bort det ångande vattnet och låt dropparna rensas ur insidan. Stormen infiltrerar sig alltid någonstans där accelerationen styr som aldrig någon tidigare har skådat. Sekvensens ögonblick då ögonen inte längre tror dig. Säven som jag inte tänkte på förrän nu. Som jag inte fick glömma bort. Säg mig, hur kunde jag?
Stråla såsom du gjorde förr och låt inte det förflutna spela någon annan roll än att det tar dig framåt.